Tài nguyên

Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục, năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, trường TH Quảng Hải đã triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị cho Kiểm định chất lượng giáo dục. Nhà trường đã lên kế hoạch cụ thể, phân công cho từng phần hành chuyên về các chuẩn. QUYET_DINH_THANH_LAP_HD_TU_DANH_GIA__2018…