Kế hoạch Triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ

Tháng Hai 28, 2017 9:05 sáng

         

HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ BA ĐỒN

LIÊN ĐỘI TH QUẢNG HẢI

***

Số:    /  KH- LĐ

 

 

Quảng Hải, ngày 6 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2016 – 2017

—————-

              Căn cứ Hướng dẫn số 02 HD/HĐĐ, ngày 03/10/2016 của Hooij đồng đội Thị xã Ba Đồn về việc hướng dẫn triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2016 – 2017. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), 76 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2017); nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thiếu nhi thông qua các hoạt động phong trào, Liên đội TH Quảng Hải triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2016 – 2017 trong đội viên toàn Liên đội với các nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” của thiếu nhi. Thông qua đó, phát huy tinh thần “Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ”, giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội.

– Tăng cường sự chia sẻ, tương trợ lẫn nhau của các em đội viên, thiếu nhi.

  1. Yêu cầu

– Phong trào phải được triển khai đồng bộ, chặt chẽ tại các tập thể lớp đảm bảo tính giáo dục, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao của phụ huynh học sinh.

– Kết thúc phong trào có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân và tập thể thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

– Việc sử dụng kinh phí thu được từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” phải đảm bảo tính công khai, đúng mục đích và nguyên tắc quản lý tài chính chung của Nhà nước.

  1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
  2. Triển khai theo hình thức truyền thống: Thu gom giấy vụn, các loại phế liệu đưa đi tiêu thụ để gây quỹ hoạt động Đội.

– Đối với các loại giấy phế liệu: Tiến hành vận động học sinh thu nhặt giấy vụn trong quá trình vệ sinh trường, lớp; tích lũy sách báo đã qua sử dụng  hàng ngày để tham gia phong trào. Các lớp cần tổ chức thu gom gọn trong thời gian nhất định, bảo đảm phòng chống cháy, nổ và không làm ảnh hưởng tới cảnh quan vệ sinh môi trường.

– Đối với các hình thức thu gom khác: tùy tình hình thực tế, các lớp có thể phát động thu gom, quyên góp các sản phẩm khác như: thu gom vỏ chai, vỏ nhựa, phế liệu, sắt vụn … đảm bảo hình thức thu gom và tiêu thụ cho phù hợp.

  1. Tổ chức giúp đỡ các đội viên trong liên đội:

– Quyên góp đồ chơi, sách truyện, đồ dùng học tập còn sử dụng được hoặc tổ chức các hoạt động vận động, gây quỹ xây dựng các tủ sách học đường, ngôi nhà khăn quàng đỏ tặng đội viên, thiếu nhi và các đơn vị khó khăn.

– Tổ chức các đợt hội thu đối với các loại sách, truyện, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ chơi còn sử dụng được, bố trí cho các em đội viên làm mới, đóng gói gửi, chia sẻ tới các bạn thiếu nhi ở Liên đội kết nghĩa.

– Khuyến khích các tập thể lớp vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đóng góp, hỗ trợ đóng gói, vận chuyển quà tới các đơn vị khó khăn.

  1. Nhân rộng các hình thức triển khai mới của phong trào như: “Đàn gà khăn quàng đỏ”, “Vườn rau cho em”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo đến trường”, “Ươm cây giống gây quỹ Đội”, “Tặng bàn ghế cho thiếu nhi nghèo vượt vượt khó”
  2. Mức vận động thu nộp (quy ra giấy loại):

Tối thiểu 1 kg giấy vụn

* Lưu ý:

– Đối với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (học sinh khuyết tật, học sinh bị ảnh hưởng chất độc da cam, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS… ) được miễn nộp kế hoạch nhỏ, nhưng phải đảm bảo 100% các em hiểu và biết được ý nghĩa và mục đích của phong trào.

– Các tập thể lớp thu  giấy vụn, phế liệu về liên đội theo lịch cụ thể.

– Tuyệt đối không để tình trạng các em mua giấy phế liệu bên ngoài để nộp; không thu tiền trực tiếp từ thiếu nhi dưới mọi hình thức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Liên đội:

– Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, lồng ghép vào tiêu chí chấm điểm thi đua Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017.

– Chỉ đạo tổ chức Ngày hội “Em làm kế hoạch nhỏ” nhằm tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng về phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể Đội nhằm thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

– Tổ chức đánh giá kịp thời kết quả triển khai phong trào trong năm học.

  1. Các tập thể lớp:

– Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện phong trào tại Liên đội.

– Làm tốt công tác tuyên truyền trong đội viên, thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Kế hoạch nhỏ” và phát động Ngày hội “Em làm kế hoạch nhỏ” vào tuần 2 tháng 1 năm 2017. Thời gian các tập thể lớp thu xong chậm nhất ngày 18/01/2017..

– Tổng hợp kết quả triển khai phong trào vào sổ Chi đội.

“Kế hoạch nhỏ” là phong trào có bề dày truyền thống của tổ chức Đội, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục thiếu nhi ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và tinh thần tương thân tương ái, được các thế hệ thiếu nhi và xã hội ghi nhận. Liên đội đề nghị các chi đội quan tâm tổ chức thực hiện để phong trào “Kế hoạch nhỏ” đạt kết quả cao./.

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Trần Xuân Diệu

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

GV TPT ĐỘI

 

Nguyễn Giang Nam